Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.tom-drew.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu Internetowego firmy Grupa TOM-DREW Sp.zo.o.-sp.k.

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sklep Internetowy sklep.tom-drew.pl  jest wyłączną własnością firmy Grupa TOM-DREW Sp. z o. o. sp. k., która swoją siedzibę ma w Dobrem przy ul. Szkolnej 23

Biuro Obsługi Klienta/Magazyn główny:
Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. sp.k.

ul. Szkolna 23

88-210 Dobre

KRS 0000624590

NIP 8891514809

REGON 364765947

Sklep jest dostępny pod adresem internetowym: www.tom-drew.pl

 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne oraz nie jest niezbędne do dokonania zakupu
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto
  (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym jest potwierdzane droga mailową.Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych oznacza iż nie będzie zrealizowane
 4. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 5. Zamówienia, które zostało potwierdzone nie można anulować.
 6. Zamówienia złożone  po godz.12:00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 9. Wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego..
 10. Nie wywiązanie się Klienta z oferty zakupu grozi wyciągnięciem konsekwencji wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku zamówienia przekraczającego wartość 5000 zł. koszty dostawy pokrywa firma Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. sp. k.
 13. Koszty dostawy towarów które nie przekraczają wartości 5000 zł. przedstawione są przy opisie każdego produktu i ponosi je Klient.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi od do 3 dni roboczych. W sytuacjach nadzwyczajnych lub miesiącach wiosennych czas ten może się wydłużyć do 7 dni roboczych
 1. Firma Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 1. Firma Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. sp.k. dołoży wszelkich starań by prezentowana oferta była aktualna. W przypadku zmiany ceny towaru Klient niezwłocznie zostanie poinformowany , w takiej sytuacji ma prawo do odstąpienia od zamówienia.
 2. Zamówienie dostarczane jest podadres wskazany na formularzu zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Faktura VAT
 4. Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust.2 i art.35
 6. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dostępność produktów

Każde zamówienie jest potwierdzane drogą mailową. Dokładamy wszelkich starań by zrealizować każde zamówienie.

Faktury i paragony

Firma Grupa TOM-DREW Sp. z o. o. sp. k. do każdego zakupu dołącza paragon lub na wyraźne życzenie Klienta Fakturę VAT.

W celu uzyskania faktury VAT należy podać pełne dane firmy wraz z numerem NIP w formularzu podczas składania zamówienia

Osoby fizyczne chcące otrzymać fakturę VAT są zobowiązani poinformować o tym fakcie podczas składania zamówienia. Wystawienie faktury VAT na osobę fizyczną po dokonaniu zakupu nie jest możliwe

Każdy dokument zakupu wysyłany jest drogą mailową na wskazany podczas składania zamówienia przez Klienta adres email.

Z poważaniem

Grupa TOM-DREW Sp.zo.o.-sp.k.

Skip to content